Kurs Kadry – Toruń

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Kadry ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

niezbędnej do prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy)
w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
w zakresie prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach
W ramach zajęć teorię łączymy z praktyką.

Uczymy jak pracować z dokumentami, jak je przygotowywać, wypełniać, na co należy zwrócić uwagę tworząc harmonogramy czasu pracy, rozliczając urlopy wypoczynkowe itp.

czas trwania – 25 godzin

Zajęcia odbywają się 1 -2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w wymiarze 5 godzin lekcyjnych. Zaczynam o 16.15, 16.30 lub 16.45 w zależności od możliwości i preferencji uczestników.

Kurs Kadry – Program

I. Nawiązanie stosunku pracy

1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).

2. Umowy cywilnoprawne (różnica między umową zlecenie a dzieło).

3. Umowy o pracę.

4. Informacja do umowy o pracę.

5. Oświadczenia pracownika.

6. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej i zakładaniu akt osobowych.

II. Nieobecności

1. Urlopy wypoczynkowe.

2. Urlopy bezpłatne.

3. Niezdolność do pracy.

4. „Urlopy okolicznościowe”.

5. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.

6. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu, urlopu proporcjonalnego.

III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

1. Urlopy macierzyńskie.

2. Urlopy wychowawcze.

3. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy.

4. Ćwiczenia w ustalaniu uprawnień i wypełnianiu dokumentacji.

IV. Czas pracy

1. Normy czasu pracy.

2. Systemy czasu pracy.

3. Godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe i nocne.

4. Czas pracy w podróży służbowej.

5. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

V. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia

1. Grupy chronione.

2. Zmiana warunków pracy i płacy.

3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).

4. Zwolnienia indywidualne i grupowe zwolnienia.

5. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.

6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. Zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy, wystawienia świadectwa pracy.

Kurs Kadry – szkoleniowcy

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. W okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych.

Małgorzata Grajewska

notka biograficzna

Praktyk przez wiele lat prowadzący działy kadr i płac wielu firm o różnych profilach. Absolwentka UMK w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum posiadającą rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 4 lat funkcjonuje jako trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac oraz rozwoju osobistego. Od 2011 roku właścicielka firmy świadczącej usługi w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego, w tym doradztwa kadrowo-płacowego. Współuczestniczyła w realizacji projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo – płacowej. Przeszkoliła ok. 1.400 osób oraz przeprowadziła ponad 1.200 godzin szkoleniowych.
Data/Lokalizacja Cena  
2016.03.01 - Ilość godzin: 25 - Toruń
zajęcia odbywają się w godzinach 16.15- 20.00 lub 16.30 - 20.15 w zależności od preferencji uczestników
500 zł brutto
406.50 zł netto
Zgłoszenie