Kwota ograniczenia podstawy na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 roku

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (dot. zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) w 2017 roku wynosi 10630 zł brutto