Kwota ograniczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2017 roku

Zaniechanie poboru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe następuje po przekroczeniu w 2017 roku przychodu (stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 127.560 zł brutto