Kwoty wolne od potrąceń niealimentacyjnych w 2017 r.

 

Wymiar etatu Podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa Podstawowe koszty uzyskania przychodu brak ulgi podatkowej Podwyższone koszty uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej Podwyższone koszty uzyskania przychodu brak ulgi podatkowej
1/1 etatu 1459,48zł  1413,48zł  1464,48 zł  1418,48 zł
3/4 etatu  1111,86zł 1064,86,52zł 1116,86 zł 1069,86 zł
1/2 etatu  763,24 zł  717,24 zł  768,24 zł  722,24 zł
1/4 etatu 420,18  zł 368,62 zł  425,22 zł 373,62 zł