Ograniczenie podstawy składki emerytalno – rentowej 2019r.

W 2019 roku 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 142 950 zł brutto.