Czas pracy

Szkolenia Online

Szkolenie Czas Pracy- wersja na rok 2020

W ramach szkolenia  dowiesz się m.in:

 • na co zwrócić uwagę przy planowaniu pracy
 • w jaki sposób rozliczyć wykonanie pracy
 • w jaki sposób wdrożyć elastyczny czas pracy
 • jakie zasady, możliwości i ograniczenia mają różne systemu czasu pracy
 • W jaki sposób rekompensować pracę w dodatkowych godzinach
 • kiedy pracownik ma prawo do 50% dodatku z tytułu pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy
 • kiedy pracownik ma prawo do 50% a kiedy do 100% dodatku z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

E-learningowe szkolenie Czas Pracy – to połączenie wiedzy merytorycznej z przykładami wykorzystania teorii w praktyce oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania przez uczestnika.

Szkolenie w wersji online pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnik sam decyduje kiedy korzysta ze szkolenia.

Technologia szkolenia pozwala na odtwarzanie go również na urządzeniach mobilnych.

Szkolenie udostępniane jest uczestnikom na okres 1 miesięcy od momentu utworzenia dostępu do szkolenia na indywidualnym koncie na platformie e-learningowej.

W okresie dostępu do szkolenia uczestnik może bez limitu zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

 

Warunki ukończenia szkolenia:
 • zapoznanie się z treścią szkolenia oraz wykonanie ćwiczeń
 • zaliczenie testu końcowego sprawdzającego wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie w wersji papierowej (zawierające szczegółowy program zrealizowanego szkolenia) i przesyłane na adres uczestnika.

 

Dodatkiem do materiału szkoleniowego są różne druki, które może uczestnik sobie pobrać oraz wydruk materiałów szkoleniowych w formie prezentacji. 
Opcją dodatkową są materiały szkoleniowe wydrukowane w formie skryptu (forma podręcznika)  – cena 40 zł brutto.

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2020

hasło: demo2020

 

Czas pracy – program szkolenia

 1. Czas pracy – zagadnienia ogólne
  1. Czas pracy – definicja
  2. Dobra pracownicza
  3. Tydzień pracy
  4. Norma czasu pracy
  5. Okres rozliczeniowy
  6. Wymiar czasu pracy
  7. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  8. Harmonogram czasu pracy
  9. Dokumentacja związana z czasem pracy
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy
  1. Zasady wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy
  2. Rodzaje systemów czasu pracy
  3. Rodzaje rozkładów czasu pracy
 3. Praca w porze nocnej
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
  1. Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
  2. Godziny ponadwymiarowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  3. Formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
 5. Praca w dzień wolny od pracy
 6. Praca w niedziele i święta
 7. Dyżur pracowniczy
 8. Czas pracy w podróży służbowej
Data/Lokalizacja Cena  
online
dostęp do szkolenia
99 zł brutto
80.49 zł netto
Zgłoszenie