Kurs Kadry – Toruń

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Kadry ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • niezbędnej do prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy)
 • w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
 • w zakresie prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
 • w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemachW ramach zajęć teorię łączymy z praktyką.

W ramach kursu kadry uczestnik uczy się jak pracować z dokumentami, jak je przygotowywać, wypełniać, na co należy zwrócić uwagę tworząc harmonogramy czasu pracy, rozliczać urlopy wypoczynkowe itp.

Kurs kadry – czas trwania – 24 godziny lekcyjne

Zajęcia odbywają się 1 -2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w wymiarze 4 godziny lekcyjne. Zaczynamy o 16.30.

Planowane rozpoczęcie najbliższego kursu kadry to czwartek 07.01.2019 rok.

 

Kurs Kadry – Program

I. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

 1. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – wybór formy zatrudnienia, zasady, różnice, zagrożenia.
 2. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
  2. Umowy o pracę – rodzaje i treść
  3. Informacja do umowy o pracę.
  4. Oświadczenia pracownika.
  5. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej.

 

 

II. Obowiązki pracodawcy

 1. Obowiązki zasady ogólne
 2. Obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej
 3. Obowiązki względem ZUS, US, GUS, PFRON
 4. Obowiązki w zakresie szkoleń BHP
 5. Obowiązki w zakresie badań lekarskich

 

III. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności

 1. Urlopy wypoczynkowe – zasady obliczania wymiaru i udzielania
 2. Urlopy bezpłatne.
 3. „Urlopy okolicznościowe”.
 4. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
 5. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego

 

IV. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 1. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy
 2. Urlopy macierzyńskie.
 3. Urlop wychowawczy.

 

V. Czas pracy

 1. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
 4. Praca w niedziele i święta
 5. Praca w dniu wolnym od pracy
 6. Czas pracy w podróży służbowej.
 7. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

 

VI. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia

 1. Grupy chronione.
 2. Zmiana warunków pracy i płacy.
 3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
 4. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
 5. Zasady wystawiania świadectwa pracy i jego treść.
 6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy.

 

Kurs Kadry – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń, przeszkoliła ponad 2000 osób.

 

Data/Lokalizacja Cena  
2019.01.07 - Ilość godzin: 24 - Toruń
zajęcia odbywają się w godzinach 16.30- 19.30
500 zł brutto
406.50 zł netto
Zgłoszenie