Kurs Płace – Toruń

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Płace z Płatnikiem ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • w zakresie naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdolności do pracy
 • w zakesie naliczania zasiłków chorobowych
 • w zakresie tworzenia listy płac oraz kart przychodu do celów podatkowych i składek na ubezp. społeczne
 • w zakresie dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków
W ramach zajęć teorię łączymy z praktyką.

Uczymy zasad prowadzenia administracji kadrowo – płacowej w firmach a nie wprowadzania danych do programu kadrowo – płacowego.

czas trwania – 40 godzin

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu (w godzinach popołudniowych w poniedziałki i czwartki) w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

 

Najbliższy kurs planowany jest od  07.02. 2019r.

 

Kurs Płace – program:

I. – III Wynagrodzenie cz. 1, 2 i 3

 1. Wynagrodzenie minimalne.
 2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 3. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 4. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
 6. Odprawy i odszkodowania
 7. Wynagrodzenie za przestój.
 8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 9. Zasady ustalania wysokości świadczeń niepieniężnych dla celów ZUS i US
 10. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości brutto listy płac.

 

IV. Naliczanie listy płac

 1. Odliczenia z wynagrodzenia – obliczanie wynagrodzenia netto
 2. Narzuty pracodawcy na wynagrodzenie brutto.
 3. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 4. Przekroczenie progu podatkowego.
 5. Zwrot nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

V. Umowy cywilnoprawne

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczenia w przypadku umów cywilnoprawnych.
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
 3. Ćwiczenia w rozliczaniu umów cywilnoprawnych.

VI. Podróże służbowe i jazdy lokalne

 1. Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 2. Rozliczanie użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach jazd lokalnych.
 3. Ćwiczenia w ustalaniu wysokości świadczeń

VII – VIII. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 1 i cz . 2

 1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zasiłków.
 2. Nabywanie prawa do świadczeń.
 3. Rodzaje zasiłków i wysokość świadczeń.
 4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
 5. Ćwiczenia w ustalanie wysokości świadczeń brutto i  netto
 6. Ćwiczenia w tworzenie dokumentacji do ZUS (ZUS – Z3, ZUS-Z15).

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

 1. Odliczanie kwot wcześniej wypłaconych.
 2. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia.
 3. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z zasiłków.
 4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 5. Ćwiczenia w naliczaniu kwot potrącanych z wynagrodzenia i zasiłków.

 

X  Program Płatnik

 1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
 2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
 3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
 4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
 5. Wysyłka dokumentów do ZUS
 6. Tworzenie miesięcznych raportów rozliczeniowych.
 7. Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
 8. Tworzenie ZUS IWA.

Kurs Płace – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń, przeszkoliła ponad 2000 osób
Data/Lokalizacja Cena  
2019.02.07 - Ilość godzin: 40 - Toruń
zajęcia odbywają się w godzinach 16.30- 19.30
700 zł brutto
569.11 zł netto
Zgłoszenie