Kurs płace – webinarium

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Płace – webinarium ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • w zakresie naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdolności do pracy
 • w zakresie naliczania zasiłków chorobowych
 • w zakresie tworzenia listy płac
 • w zakresie dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków

Kurs płace w formie webinarium realizowany jest poprzez szkolenia online realizowane przez platformę clickmeeting.

Uczestnicy w trakcie szkolenia mają kontakt z trenerem i mogą zadawać pytania.

Uczestnicy kursu Płace poza webinariami otrzymują dostęp do dodatkowych ćwiczeń do samodzielnej pracy na platformie elearningowej.
Czas trwania – 15 godzin
Godziny szkolenia: 16.30 -19.30.

Program kursu płace

 

I.  Wynagrodzenie – ustalanie wysokości brutto 03.06.2020r.

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 2. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 3. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 4. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
 5. Odprawy i odszkodowania.
 6. Wynagrodzenie za przestój.
 7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

II. Naliczanie listy płac – 08.06.2020r.

 1. Odliczenia z wynagrodzenia – obliczanie wynagrodzenia netto
 2. Narzuty pracodawcy na wynagrodzenie brutto.
 3. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 4. Przekroczenie progu podatkowego.

III. Umowy cywilnoprawne 10.06.2020r. 

 1. Ustalanie tytułu do ubezpieczenia w przypadku umów cywilnoprawnych.
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

IV. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe 15.06.2020r.

 1. Rodzaje i wysokość świadczeń.
 2. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
 3. Zasady wypełniania dokumentacji do ZUS.

V. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 17.06.2020r.

 1. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia.
 2. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z zasiłków.
 3. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

Kurs Płace – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Praktyk. Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe.  Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.
Data/Lokalizacja Cena  
2020.06.03 - Ilość godzin: 15 - online 645 zł brutto
524.39 zł netto
Zgłoszenie