Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Szkolenia Online

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Szkolenie podróże służbowe krajowe i zagraniczne ma na celu w sposób kompleksowy zaprezentować tematykę związaną z delegowaniem pracowników i zleceniobiorców.

Podróże służbowe – program szkolenia:

 1. Podróże służbowe – zasady ogólne
  • akty prawne związane z podróżami służbowymi
  • definicja podróży służbowej
  • moment rozpoczęcia krajowej i zagranicznej podróży
  • miejsce pracy a podróż służbowa
  • czas pracy a czas podróży służbowej
  • zasady zlecania odbycia podróży służbowej
  • wewnętrzne przepisy w zakresie delegowania pracowników
 2. Krajowe podróże służbowe:
  • diety – wysokość i zasady pomniejszania
  • noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  • koszty przejazdów (dojazd do miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt używania prywatnego samochodu)
  • koszt z tytułu innych wydatków
 3. Zagraniczne podróże służbowe:
  • diety – wysokość i zasady pomniejszania
  • noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
  • koszty przejazdów (dojazd do miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt używania prywatnego samochodu)
  • koszt z tytułu innych wydatków
 4. Rozliczanie podróży służbowych
  • zasady wypłaty zaliczki
  • zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
  • dokumentowanie poniesionych wydatków
 5. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne
  • należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne
  • należności podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu
  • należności wypłacane pracownikom mobilny
Forma szkolenia:

Szkolenie w formie online dostępne na platformie e-learningowej.

Każda część szkolenia uzupełniona jest o ćwiczenia mające w sposób efektywny ugruntować wiedzę uczestników.

Szkolenie jest zakończone testem weryfikującym zdobytą wiedzę.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021

 

Szkoleniowiec:

Agnieszka Łapińska

 

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń i przeszkoliła ponad 3000 osób.

 

Warunki ukończenia szkolenia:
 • zapoznanie się z treścią szkolenia oraz wykonanie ćwiczeń
 • zaliczenie testu końcowego sprawdzającego wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia wysyłane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na drukach MEN.

Data/Lokalizacja Cena  
online 99 zł brutto Zgłoszenie