Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa – webinarium

Szkolenia Stacjonarne

Webinarium ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie:

 • ustalania różnych uprawnień związanych ze świadczeniami z tytułu choroby lub macierzyństwa
 • zasad dokumentowania różnych rodzajów świadczeń
 • ustalania wysokości świadczeń

Szkolenie w formie webinarium realizowane jest przez platformę clickmeeting.

Uczestnicy w trakcie szkolenia mają kontakt z trenerem i mogą zadawać pytania.

Czas trwania – 5 godzin

Godziny szkolenia: 9.30 – 14.30

Harmonogram:

 1. 9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników na platformie
 2. 9.30 – 11.00 – 1 część szkolenia
 3. 11.00 – 11.15 – przerwa
 4. 11.15 – 12.45 – 2 część szkolenia
 5. 12.45 – 13.00 – przerwa
 6. 13.00 – 14.30 – 3 część szkolenia

 

Program:

 1. Obowiązki pracodawcy
  1. pracodawca będący płatnikiem zasiłków
  2. pracodawca niebędący płatnikiem zasiłków
 2. Ustalanie prawa do świadczeń
  1. ustalanie prawa do różnych świadczeń dla osób ubezpieczonych obowiązkowo lub dobrowolnie
 3. Rodzaje i wysokość świadczeń
  1. wynagrodzenie chorobowe
  2. zasiłek chorobowy
  3. zasiłek macierzyński
  4. zasiłek opiekuńczy
  5. świadczenie rehabilitacyjne
 4. Ustalanie podstawy zasiłkowej
  1. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
  2. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
   1. Minimalna podstawa świadczeń
   2. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
  3. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
   1. Zmiana wymiaru etatu
   2. Składniki przysługujące do określonego terminu
   3. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
   4. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu
  4. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
   1. Uzupełnianie stałych składników wynagrodzenia
   2. Uzupełnianie zmiennych składników wynagrodzenia
   3. Składniki niepodlegające uzupełnieniu
   4. Uzupełnianie składników w szczególnych przypadkach
 5. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 6. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto

 Trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Praktyk. Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe.  Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.
Data/Lokalizacja Cena  
2020.05.18 - Ilość godzin: 5 - online 244.77 zł brutto
199 zł netto
Zgłoszenie