Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie w praktyce

Szkolenia Online

Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie w praktyce to szkolenie, w ramach którego w sposób kompleksowy omówione zostały zasady nabywania prawa, dokumentowania oraz rozliczania nieobecności jakimi są urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy macierzyńskie, urlop rodzicielski, urlop ojcowski czy urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Program szkolenia urlopy macierzyńskie i rodzicielskie w praktyce:

 1. Urlop macierzyński  dla matki:
  • prawo do urlopu przed porodem
  • wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka)
  • zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka
 2. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:
  • w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
  • w związku z hospitalizacją matki dziecka
  • w związku ze śmiercią matki dziecka.
  • w związku z porzuceniem dziecka przez matkę
 3. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
  • w przypadku przysposobienia dziecka przez dwójkę rodziców
  • w przypadku przysposobienia dziecka przez jednego rodzica.
 4. Dodatkowy urlop macierzyński:
  • Zasady udzielania
  • Łączenie pracy z dodatkowym urlopem macierzyńskim.
 5. Urlop rodzicielski
  • Zasady udzielania
  • Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 6. Urlop ojcowski.
 7. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie  – zasady dokumentowania prawa do świadczeń.
 8. Urlopy macierzyńskie – zasady rozliczania w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.
 9. Ochrona pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich
 10. Uprawnienia pracowników wracających do pracy po urlopach macierzyńskich.
Autor szkolenia:

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. Przeprowadziła ponad 100 godzin szkoleniowych.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2015

hasło: demo2015

Data/Lokalizacja Cena  
online 56.00 zł brutto
45.53 zł netto
Zgłoszenie