Urlopy wychowawcze w praktyce

Szkolenia Online

Urlopy wychowawcze w praktyce to szkolenie, które  ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami nabywania, dokumentowania i rozliczania uprawnień pracowników korzystających z urlopów wychowawczych.

Szkolenie podzielone zostało na kilka modułów tematycznych. Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie przedstawianych zagadnień.

Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania uprawnień oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Dodatkowo szkolenie uzupełnione jest o uprawnienia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych lub powracających do pracy po wykorzystaniu urlopu wychowawczego.

 

Urlopy wychowawcze – program szkolenia:

 1. Zasady udzielania i rezygnacji z urlopów wychowawczych.
 2. Łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
 3. Łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy / zlecenia na rzecz innego pracodawcy.
 4. Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego.
 5. Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników przebywających na urlopach wychowawczych po zmianach od 1 września 2013r..
 6. Urlopy wychowawcze w deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA
  1. W przypadku przebywania wyłącznie na urlopie wychowawczym
  2. W przypadku łączenia urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego lub innego pracodawcy
 7. Ochrona pracowników korzystających z urlopu wychowawczego.
 8. Uprawnienia rodziców powracających do pracy po urlopach wychowawczych.

Urlopy wychowawcze – Autor szkolenia:

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. W okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021

Data/Lokalizacja Cena  
online
online
50.00 zł brutto
40.65 zł netto
Zgłoszenie