Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

Szkolenia Online

Szkolenie urlopy wypoczynkowe i bezpłatne ma na celu zaprezentowanie zasad dotyczących ustalania uprawnień pracowników w tym zakresie oraz zasad udzielania urlopów w praktyce.

 

Program szkolenia:

 1. Urlopy wypoczynkowe:
  1. Wymiar urlopu:
   1. pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze
   2. ustalanie stażu pracy dla celów określenia wymiaru urlopu
   3. w pierwszym roku pracy
   4. urlop uzupełniający
   5. urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego
   6. urlop dla pracownika młodocianego
  2. Proporcjonalny wymiar urlopu:
   1. związku z zakończeniem lub rozpoczęciem zatrudnienia w trakcie roku (zasady dla dotychczasowego i nowego pracodawcy)
   2. w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy w trakcie roku
   3. w związku z wystąpieniem nieobecności powodujących obniżenie wymiaru urlopu
 2. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych:
  1. zasady ogólne
  2. plan urlopów
  3. przesunięcie terminu urlopu (automatyczne, na wniosek pracownika, na wniosek pracodawcy)
  4. przerwanie urlopu (automatyczne, na wniosek pracodawcy)
  5. urlop na żądanie
  6. urlop dla pracownika młodocianego
  7. urlop zaległy
 3. Urlop wypoczynkowy a zakończenie zatrudnienia:
  1. urlop w okresie wypowiedzenia
  2. rozliczenie niewykorzystanego urlopu (w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy i w przypadku definitywnego zakończenia trwania stosunku pracy)
 4. Urlop bezpłatny
  1. na wniosek pracownika
  2. na wniosek pracodawcy
  3. na wniosek pracownika młodocianego

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają:

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2020

hasło: demo2020

Data/Lokalizacja Cena  
online 67.00 zł brutto
54.47 zł netto
Zgłoszenie