Zasiłki chorobowe i inne świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

Szkolenia Online

Szkolenie zasiłki chorobowe ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi nabywania prawa i rozliczania różnych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa.

Szkolenie  zostało podzielone na kilka modułów tematycznych.

Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie omawianej tematyki.

Zasiłki chorobowe  – Program szkolenia:

 1. Obowiązki pracodawcy w związku z niezdolnością do pracy pracownika.
  1. pracodawca jako płatnik zasiłków
  2. ZUS jako płatnik zasiłków
 2. Wyczekiwanie na prawo do świadczeń
  1. osoby ubezpieczone obowiązkowo (pracownicy)
  2. osoby ubezpieczone dobrowolnie (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
 3. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń:
  1. wynagrodzenie chorobowe
  2. zasiłek chorobowy
  3. zasiłek opiekuńczy
  4. zasiłek macierzyński
  5. świadczenie rehabilitacyjne
 4. Okresy wliczane do ustalania podstawy.
 5. Podstawowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków.
  1. minimalna podstawa zasiłków
  2. składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
  3. składniki nieuwzględniane przy obliczaniu podstawy
 6. Szczególne zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków
  1. zmiana wymiaru etatu
  2. składniki przysługujące do określonego terminu a wysokość podstawy
  3. umowa zlecenia z własnym pracodawcą a jej wpływ na wysokość podstawy
  4. świadczenia przysługujące po długiej przerwie w zatrudnieniu
 7. Uzupełnianie wynagrodzenia
  1. uzupełnianie stałych składników
  2. uzupełnianie zmiennych składników
  3. składniki niepodlegające uzupełnieniu
 8. Świadczenia dla ubezpieczonych niebędących pracownikami.
 9. Obliczanie kwoty wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego brutto i netto.
 10. Dokumentacja związana z nabywaniem prawa do świadczeń:
  1. Druki ZUS – Z3, ZUS – Z15
  2. zasady dokumentowania prawa do świadczeń

 

Zasiłki chorobowe – Autor szkolenia:

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleniowych i przeszkoliła ponad 3000 osób.

 

Warunki ukończenia szkolenia zasiłki chorobowe i inne świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa:
 • zapoznanie się z treścią szkolenia oraz
 • zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia wysyłane jest zaświadczenie na druku MEN.

 

Zachęcamy do sprawdzenia jak nasze szkolenia/kursy elearningowe wyglądają.

Logowanie ze strony głównej www.humano.pl

login: demo2021

hasło: demo2021

Data/Lokalizacja Cena  
online 99 zł brutto Zgłoszenie