Wymiar czasu pracy 2017 rok

Miesiąc Wymiar w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Wymiar w przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
Styczeń 168 h 512 h
Luty 160 h
Marzec 184 h
Kwiecień 152 h 488 h
Maj 168 h
Czerwiec 168 h
Lipiec 168 h 512 h
Sierpień 176 h
Wrzesień 168 h
Październik 176 h 488 h
Listopad 160 h
Grudzień 152 h