Zrealizowane Szkolenia EFS

Zakończyliśmy realizację projektu: „Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”

 

Projekt był cyklem 6 edycji realizowanych w 4 miastach (Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek).

W projekcie wzięły udział 242 osoby.

W ramach każdej edycji realizowane były 2 oddzielne moduły:

  • Kurs Kadry
  • Kurs Płace

 W ramach Kursu Kadry każdy uczestnik  brał udział w:

  • 40 godzinach zajęć teoretyczno – praktycznych prowadzonych w grupach 20 osobowych
  • 4 godzinach zajęć ćwiczeniowych w grupach 10 osobowych
  • 8 godzinach zajęć ćwiczeniowych z wykorzystania edytorów tekstu w Kadrach w grupach 10 osobowych

 

W ramach Kursu Płace, każdy uczestnik brał udział w:

  • 36 godzinach zajęć teoretyczno – praktycznych prowadzonych w grupach 20 osobowych
  • 8 godzinach zajęć ćwiczeniowych w grupach 10 osobowych
  • 16 godzinach zajęć ćwiczeniowych z Programu Płatnik w grupach 10 osobowych
  • 12 godzinach z wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w Płacach w grupach 10 osobowych

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego