Doradztwo

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem personalnym i organizacyjnym.

Wszelkie podejmowane przez nas działania dotyczą spraw związanych z zasobami ludzkimi.

Dla naszych Klientów szukamy najlepszych ludzi i rozwiązań.

Aktualnie świadczymy usługi głównie z zakresu:

 1. Rekrutacji i selekcji pracowników
 2. Tworzenia opisów i stanowisk pracy
 3. Analizy, przygotowywania i pomocy we wdrażeniu systemów motywacyjnych
 4. Opracowywania systemów prowizyjnych dla działów przychodowych
 5. Opracowywania systemów premiowych dla działów przychodowych i kosztowych
 6. Tworzenia systemów ocen pracowniczych
 7. Doradztwa w zakresie tworzenia procedur oraz dokumentacji kadrowej
  • audyt dokumentacji kadrowej
  • doradzwo w zakresie elastycznych form zatrudniania
  • doradztwo w zakresie polityki zatrudniania (prawe aspekty różnych form zatrudnienia, redukcja zatrudnienia)
 8. Doradztwa w zakresie polityki kadrowo – płacowej:
  • audyt systemu wynagradzania (zgodność przepisów wewnętrzych i zasad naliczania wynagrodzenia z przepisami prawa dot. naliczania wynagrodzenia)
  • audyt dokumentacji płacowej