Kurs kadry – online

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Kadry –  ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • niezbędnej do prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy)
 • w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
 • w zakresie prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
 • w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach

Kurs kadry w formie webinarium realizowany jest poprzez szkolenia online odbywające się na platformie clickmeeting.

Uczestnicy Kursu Kadry w trakcie szkolenia mają kontakt z trenerem i mogą zadawać pytania.

Kurs Kadry to poza webinariami dodatkowe nagrane materiały szkoleniowe i ćwiczenia do samodzielnej pracy na platformie elearningowej.

 

Czas trwania Kursu Kadry20 godzin lekcyjnych (15 godzin zegarowych)
Godziny szkolenia: 17.00 -20.00.

 

Uczestnicy Kursu Kadry otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z wykazem zrealizowanego materiału.

 

Dodatkowo wystawiane jest zaświadczenie na drukach MEiN.

 

Kurs kadry – Program

I. Obowiązki pracodawcy i dokumentacja związana z zatrudnieniem 09.04.2024 r.

 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
  2. Umowy o pracę – rodzaje i treść
  3. Informacja do umowy o pracę.
  4. Oświadczenia pracownika.
 2. Obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej
 3. Obowiązki w zakresie szkoleń BHP i Obowiązki badań lekarskichDodatkowo na platformie elearingowej:
  1. Kontrola trzeźwości
  2. Praca zdalna – zasady

II. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności cz. 1 i 2 11.04.2024 r. i 16.04.2024 r.

 1. Urlopy wypoczynkowe – zasady obliczania wymiaru i udzielania
 2. Urlopy bezpłatne.
 3. „Urlopy okolicznościowe”.
 4. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
 5. Urlopy macierzyńskie, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielski i ojcowski
 6. Urlop wychowawczy.

III. Czas pracy 18.04.2024 r.

 1. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 4. Praca w niedziele i święta.
 5. Praca w dniu wolnym od pracy.

Dodatkowo na platformie:

 1. Czas pracy w podróży służbowej

 

 

IV. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia  23.04.2024 r.

 1. Grupy chronione.
 2. Zmiana warunków pracy i płacy.
 3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
 4. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
 5. Zasady wystawiania świadectwa pracy i jego treść.

Dodatkowo na platformie:

 1. Sankcje za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

 

Kurs Kadry – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Praktyk. Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe.  Przeprowadziła ponad 5000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 5000 osób.
Data/Lokalizacja Cena  
2024.03.19 - Ilość godzin: 15 - online 700 zł brutto Zgłoszenie