Kurs kadry – webinarium

Szkolenia Stacjonarne

Kurs Kadry – webinarium ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy:

 • niezbędnej do prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy)
 • w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
 • w zakresie prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
 • w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach

Kurs kadry w formie webinarium realizowany jest poprzez szkolenia online realizowane przez platformę clickmeeting.

Uczestnicy w trakcie szkolenia mają kontakt z trenerem i mogą zadawać pytania.

Uczestnicy kursu Kadry poza webinariami otrzymują dostęp do dodatkowych ćwiczeń do samodzielnej pracy na platformie elearningowej.
Czas trwania – 15 godzin
Godziny szkolenia: 16.30 -19.30.

Program kursu kadry

I. Obowiązki pracodawcy i dokumentacja związana z zatrudnieniem 18.05.2020r.

 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
  2. Umowy o pracę – rodzaje i treść
  3. Informacja do umowy o pracę.
  4. Oświadczenia pracownika.
 2. Obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej
 3. Obowiązki w zakresie szkoleń BHP i Obowiązki badań lekarskich

II. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności cz. 1 i 2 20.05.2020r.  i 25.05.2020r.

 1. Urlopy wypoczynkowe – zasady obliczania wymiaru i udzielania
 2. Urlopy bezpłatne.
 3. „Urlopy okolicznościowe”.
 4. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
 5. Urlopy macierzyńskie.
 6. Urlop wychowawczy.

III. Czas pracy 27.05.2020 r.

 1. Zasady prawidłowego harmonogramowania czasu pracy.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 4. Praca w niedziele i święta.
 5. Praca w dniu wolnym od pracy.

IV. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia  01.06.2020r.

 1. Grupy chronione.
 2. Zmiana warunków pracy i płacy.
 3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
 4. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
 5. Zasady wystawiania świadectwa pracy i jego treść.

 

Kurs Kadry – trener

Agnieszka Łapińska

notka biograficzna

Praktyk. Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe.  Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.
Data/Lokalizacja Cena  
2020.05.18 - Ilość godzin: 15 - online 645 zł brutto
524.39 zł netto
Zgłoszenie