Polski Ład na listach płac – wynagrodzenia w 2022 r.

Szkolenia Stacjonarne

 

Szkolenie ma na celu wskazanie jak w sposób praktyczny rozliczać zmiany wprowadzone przez Polski Ład przy naliczaniu list płac dla pracowników oraz dla umów cywilnoprawnych.
Program:
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
  1. Ograniczenie poboru lub opłacania składek dla pracowników i zleceniobiorców
 2. Zaliczka na podatek dochodowy:
  1. Przychód zwolniony z poboru zaliczki na podatek dochodowy dla osób do 26 roku życia i nowych grup od 2022 roku
  2. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników z uwzględnieniem np. autorskich kosztów uzyskania przychodu oraz tzw. ulgi dla klasy średniej
  3. Zasady ustalania prawa do kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek
  4. Zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek dla pracownika i dla zleceniobiorcy oraz umów o dzieło.
  5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: zasady naliczania i stosowania ograniczenia jakie wprowadza Polski Ład
 3. Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania
  1. Zasady uwzględniania i poboru zaliczki na podatek dochodowych od wpłat finansowanych przez pracodawcę, w zależności od terminu wypłaty wynagrodzenia.
 4. Przykładowe naliczanie listy płac, w tym:
  1. Rozliczanie różnych świadczeń niepieniężnych w aspekcie ZUS i US w przypadku pełnego i częściowego finansowania przez pracodawcę
  2. Ograniczenie poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  3. Rozliczenie ulgi tzw. Ulgi dla klasy średniej w przypadku jednej i kilku wypłat w miesiącu.
  4. Rozliczanie listy obejmującej wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłki

 

 

Czas trwania – 5 godzin.
Godziny szkolenia: 9.30 -14.30.

Szkolenie będzie realizowane na platformie clickmeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

 

 

Data/Lokalizacja Cena  
2022.01.12 - Ilość godzin: 5 - online 367.77 zł brutto Zgłoszenie