Płace dla zaawansowanych cz. 1

Szkolenia Stacjonarne

 

Program:
  1. Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzeń
   1. Jakich błędów unikać przy ustalaniu terminu wypłaty składników miesięcznych?
   2. Moment powstania przychodu – na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu świadczeń niepieniężnych.
  2. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadkach szczególnych:
   1. choroba tylko w dni robocze
   2. choroba tylko w dni wolne od pracy
   3. przepracowanie części dnia i niezdolność w tym samym dniu
   4. łączenie rodzicielskiego z pracą zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część
  3. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
  4. Rozliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń w przypadku zgonu pracownika.
  5. Umowa o zakazie konkurencji – zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania.
  6. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania z uwzględnieniem zmian od 2023 roku
  7. PPK na listach płac:
   1. Moment powstania przychodu a wpływ na pobór zaliczki na podatek dochodowy
   2. Sytuacje w których nie nalicza się wpłaty w części finansowanej przez pracownika
   3. Deklaracja rezygnacji uczestnika PPK i jej wpływ na listy płac.
   4. Deklaracja dotycząca stosowania wpłaty obniżonej – zasady ujmowania na listach płac.

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Czas trwania – 5 godzin.
Godziny szkolenia: 9.00 -14.00.

Szkolenie będzie realizowane na platformie clickmeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

 

 

Data/Lokalizacja Cena  
2024.03.25 - Ilość godzin: 5 - online 490.77 zł brutto Zgłoszenie