PPK dla biur rachunkowych – webinarium

Szkolenia Stacjonarne

PPK – zasady wdrażania i współpracy między biurem rachunkowym a Klientem

 

Celem szkolenia jest wskazanie obowiązków związanych z wdrożeniem i obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych po stronie Klienta i Biura Rachunkowego.

Omówione zostaną zasady współpracy z Klientem na etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych a także comiesięcznej obsługi związanej z prawidłowym ustalaniem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

 

Program szkolenia:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe wdrożenie :
  1. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK
  2. Procedura wdrożenia w firmie:
   1. Zasady wyboru instytucji zarządzającej środkami PPK
   2. Umowy zawierane w związku z PPK
   3. Obowiązki administracyjne i informacyjne na etapie wdrażania PPK leżące po stronie pracodawcy/zleceniodawcy
  3. Sankcje grożące za naruszenie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – jakie mogą być koszty i kto ponosi odpowiedzialność za nałożone kary.

 

 

 1. Obowiązki administracyjne związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w trakcie:
  1. Obowiązki informacyjne względem nowozatrudnionego pracownika lub zleceniobiorcy
  2. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika lub zleceniobiorcę
 1. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
  1. Wpłaty finansowane przez Pracodawcę/ Zleceniodawcę
  2. Wpłata finansowane przez pracownika/zleceniobiorcy:
   1. Składniki wynagrodzenia od których naliczane są wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
   2. Wysokość wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej
    1. Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości
    2. Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej
    3. Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej
  3. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od wpłat finansowanych przez Pracodawcę/ Zleceniodawcę
  4. Zasady rozliczania wpłat na w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika / zleceniobiorcę
  5. Korekty list płac a wpłaty na PPK
  6. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia

Szkolenie w formie webinarium realizowane jest poprzez platformę clickmeeting.

Uczestnicy w trakcie szkolenia mogą zadawać pytania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej wraz z kompletem druków potrzebnych do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czas trwania – 5 godzin.
Godziny szkolenia: 9.30 -14.30.
Data/Lokalizacja Cena  
2021.02.04 - Ilość godzin: 5 - online 244.77 zł brutto
199 zł netto
Zgłoszenie